DÜZ ANLATIM YÖNTEMİ

Posted by Davut Başpınar on 21 Aralık 2010 in Genel |

Eğitimin örgün hale geldiği Antikçağ Yunan okullarında, Ortaçağ medreselerinde ve Hıristiyan okullarında, okulda anlatılan konular dolayısıyla, öğretim genelde bu metoda dayanıyordu. Gerek bilim ve toplum felsefesi gerekse dinî konular en iyi şekilde ancak sözle anlatılabiliyordu. Öğrenciler genellikle pasif alıcı durumda idiler ve sadece dinleyerek, not tutuyorlardı.
Yöntemin özellikleri
-Halk eğitimi etkinliklerinde yaygın olarak kullanılan bir teknik olan anlatım tekniğinde; öğretmen anlatır, öğrenciler dinler ve not alır, anlamadıkları konularda soru sorabilir.Öğretmen merkezlidir.
-Öğretmen de konunun anlaşılıp anlaşılmadığını yoklamak için öğrencilere soru sorabilir.
-Bu yöntem çok eski olması nedeniyle geleneksel bir yöntemdir,çok sık,kötü ve yanlış kullanımı nedeniyle en etkisiz yöntemdir.
-Sunuş yolu stratejisi temele alındığı zaman,ona uygun yöntem de genellikle düz anlatımdır.
-Öğrencilere kısa zamanda çok bilgi verir.
- Anlatım tekniği, diğer tekniklere göre kullanışlı ve masrafsızdır. Ancak, öğrencileri pasif dinleyici olması, güdülenmelerinin güçlüğü ve anında dönüt almanın zorluğu tekniğin zayıf yönleridir.
-Bu metot, bugün de genellikle sosyal bilimler alanında ağırlıklı olmak üzere, sözlü anlatım gerektiren hemen bütün eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
-İnsan bilgisi, şimdiye kadar büyük ölçüde sözlü veya yazılı dil ile ifade edilip saklana gelmiştir. Eğitim vasıtasıyla kısa zamanda organize bilgi sunulmak isteniyorsa, kullanılacak en iyi metot budur.
-Bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında çok etkili olan bu metot, aynı anda çok sayıda kişiye hitap edilebilmesi dolayısıyla da avantajlıdır.
-Ancak bu metodun iyi kullanılabilmesi, öğretmenin kişiliğine, bilgisine, ses tonuna, konuşma gücüne (konuşma temposu, melodisi, telaffuzu, süre ayarlama), diyalektik metodu iyi kullanmasına, jest ve mimiklerine bağlıdır. Bu metotla ders anlatılırken drama tekniği, tasvir, açıklama ve hikâye gayet ustalıkla kullanılmalıdır.
.Düz anlatım yönteminde iletişimin etkili olabilmesi için uyulması gereken kurallar vardır:
Öğrencilerin Analizi
Birinci yol olarak öğrencilerin yaş,cinsiyet,sınıf ve deneyimleri gibi özelliklerden hareket ederek öğretmenin bu özellikler açısından kendisine benzeyen ve benzemeyen yanlarını analiz edip saptamaktır.
İkinci yol ise,ilk kez karşılaştığı öğrenci kesimiyle ders işlerken kullanılabilir.
Öğretmen düz anlatım yöntemini kullanırken bu durumda aşağıdakilere uymak zorundadır:
• Öğretmen kibirli olmamalıdır.
• Öğrencilere karşı;gerçek bir ilgi göstermelidir.
• Öğretmen arkadaşça davranmalıdır.
• Öğrencilere içten davranmalıdır.
• Kendine hakim olmalı ve öğrencilerle göz iletişimi kurmalıdır.
İçeriğin Analizi
İçeriğin seçilmesi:Kazandırılacak davranışları,içerik hem nitelik hem de nicelik açısından desteklemelidir.Öğretmen içeriği düzenlerken çok değişik ve çeşitli kaynaklara baş vurmalıdır;tek kaynakla yetinmemelidir.
İçeriğin sınırlandırılması:İçerik ne çok uzun ne de çok kısa olmalı;belirtilen sürede sunulmalıdır.
İçeriğin yapılandırılması:İçerik basitten karmaşığa;kolaydan zora;somuttan soyuta;yakın çevre ve zamandan uzağa birbirlerinin önkoşul oluş özelliklerine göre ünitelere ayırmalıdır.

http://www.okuloncesiforum.com/ozel-ogretim-yontemleri/20550-duz-anlatim-yontemi.html

3 Comments

 • cengiztuncmen diyor ki:

  ben de birazfaydalarını yazayım dedim
  • Anlatma yöntemi, kısa zamanda, fazla miktardaki konuları (geniş müfredatı) kalabalık gruplara aktarmada avantajlıdır.
  • Öğrencilerin çalışma yapabilmeleri için gerekli temel materyallerin sunumunda yada yeni bir çalışma yapmaya başlangıç için avantajlıdır.
  • Öğrencilerin muhteva üzerinde organize bir görüş kazanmalarına yardımcı olur,
  • Konu düzenli bir biçimde sunulacağı için zamanın iyi kullanımını sağlar.
  • Oturumda sürpriz bir bilgi ile karşılaşmayacağı için öğretmene “güven” duygusu verir.
  • Uygulanması kolay ve ekonomiktir.

 • cigdemsuzan diyor ki:

  Davut paylaşım içi teşekkürler. Kaynağını da verebilir misin? Sen bu bilgileri nasıl değerlendiriyorsun?
  Cengiz düzanlatımın belirttiğin yararları var. Bu nedenle herhalde öğretmenliği düzanlatım sanıyoruz bazen :)
  Ancak daha yararlı yöntemler de var değil mi?

 • Davut Başpınar diyor ki:

  kaynağınıda belirttim hocam. kendi kullanacağım yöntem diye demiyorum “düz anlatım yöntemi” gibisi yok =)

Bir Cevap Yazın

Copyright © 2010-2014 - Öğretim İlke ve Yöntemleri Blog - P Grubu All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.7.2 theme from BuyNowShop.com.