3

beyin fırtınası etkinlik uygulama

Posted by kasimkuyugoz on 05 Ocak 2011 in Genel

Öğretim Yöntem ve Tekniği Etkinlik Taslak Planı

Uygulanacak Öğretim Yöntemi: Beyin Fırtınası
Uygulama Tarihi:
22.12.2010
Uygulayan Öğrenciler:
Kasım KUYUGÖZ

Ders: Öğretim İlke ve Yöntemleri
Sınıf:
Sosyal Bilgiler 7. sınıf
Konu:
Ülkemizde Göçler ve Sonuçları
Kazanımlar:
Ülkemizdeki göçün sebeplerini ve sonuçlarını kavrayabilme, göçün insanlar üzerindeki etkisini anlamlandırma, öğrencilerin bu soruna ilişkin yaratıcı fikirler üretmesini sağlama.

Etkinlik Süreci

Bu bölümde beyin fırtınası etkinliği sürecinde yapılacak olan çalışmalar kısaca özetlenmiştir.


Giriş:
Öncelikle sınıftaki öğrenciler toplam sayıya uygun şekilde gruplara ayrılır. Daha sonra gruptaki kişilerin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için U şeklinde grup oturma düzeni uygulanır. Böylece yapılandırmacı yaklaşıma uygun ortam sağlanır. Gruplarda bir lider ve yazman seçilmesi istenir. (Lider: Herkesin soruna sırayla çözüm söyleyip söylemediğini denetlemek için seçilir, yazman ise çözüm önerilerini en hızlı yazı yazabilen kişidir). Etkinlik öncesinde öğrencilere ders konusu, kazanımlar ve etkinlik ile ilgili bilgileri sözlü ve yazılı olarak verilmiştir. Ardından etkinlik sürecinde neler yapılacağı adım adım açıklanır.

Süreç: Öğretmen ilk önce sorunu öğrencilere hatırlatmak için temel bilgileri tekrar sınıfa anlatır. Sorun açık ve anlaşılır şekilde belirtildikten sonra beyin fırtınası yoluyla bu soruna çözüm bulacaklarını açıklar. Beyin Fırtınası hakkında bilgilendirir. Beyin fırtınasını uygulayabilmek için ortada bir sorun olması gerektiğini ve soruna ilişkin her sözün bir değerinin olduğunu ve kesinlikle fikirlerin niteliğine bakılmayacağını vurgular. Sıra kendisine gelen öğrencinin bir fikri yoksa “pas” diyerek diğer arkadaşına sıra verilmesi gerektiğini belirtir. Öğretmen, “Öğrencilere bu soruna ilişkin siz olsaydınız nasıl çözümler bulurdunuz?” diyerek gruplara 5 dk. süre içerisinde yazabildiklerince fikir yazmalarını söyler. Öğrenciler fikirlerini yazarlarken öğretmen grupları dolaşarak yöntemin uygulanıp uygulanmadığı konusunda gözetler, dönütler verir, liderlere grubu kontrol edip etmediklerini denetler. 5 dk. sonunda öğrencilerin yazdıkları fikirlerden de en yaratıcı iki tanesini seçmelerini ister öğretmen. Öğrenciler seçtikten sonra öğretmenin tahtayı grup sayısı kadar böldüğü boşluklara her grubun düşüncesini yazması için yazmanlar tahtaya çıkar ve kendi görüşlerini yazarlar.


Değerlendirme:
Öğretmen, öğrencilerin tahtaya yazamadıkları başka çözümleri söylemeleri için söz hakkı verir. Öğrencilerin tahtaya yazdığı görüşlerden ortak olanlarını birleştirir ve öğrencilerle birlikte ortak çözüm önerileri üretilmiş olur. Tahtaya yazılanlardan da yeni çözümler üretilebilir. Dersin sonunda öğrencilere “Sizin bulduğunuz çözümler bu sorunun çözümünde katkı sağlayacaktır.” diyerek etkinliği bitirir.

 
2

DÜZ ANLATIM

Posted by enessengul on 04 Ocak 2011 in Genel

DÜZ ANLATIM

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
PLAN
KONU: TÜRKİYENİN KOMŞULARI
HAZIRLAYANLAR: FATİH PÜRCÜ, SEDAT ÇAKIR, ENES ŞENGÜL
ANLATIM: SUNU DESTEKLİ ANLATIM
ANLATIM SÜRESİ: 10 DK
QUİZ: 5 DK
SOSYAL BİLGİLERDEN ÖĞRENİM ALANI:
ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÜNİTESİ
(İLKÖĞRETİM 6. SINIF 5.ÜNİTE )
KAZANIMLAR.:
• Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir
• Komşu ülkeler hakkında genel bilgi sahibi olur

 
0

Ders Planı Formu

Posted by cigdemsuzan on 04 Ocak 2011 in Genel

dersplani_taslak

Merhabalar,
Telafi dersimizde ders planı geliştirmeye çalışacağız. Bir saatlik ders sürecinde. Sonra da arkadaşlarımızın uygulamalarını izleyeceğiz ve değerlendireceğiz.

Dersimizde plan geliştirirken kullanacağımız formu yayımlıyorum. Derse katılamayanlar da lütfen kendileri bir ders planı geliştirmeye çalışsınlar. Bana getirirseniz ben dönüt veririm. Veya blogda yayımlarsanız da ikinci dönem bile dönüt veririm. Önemli olan plan yapmayı öğrenmeniz. En azından bu formu inceleyip neyi nereye yazmanız gerektiğini bilin lütfen.

Elbette ders planları biçimsel açıdan farklılık gösterebilir.  Ancak benim sunduğum bu formdakiler mutlaka her planda olmalıdır. Kimi planlar daha detaylı ve gelişmiş olabilir elbette. Bu en basit ders planı formudur.

 
1

Posted by sultangurcu on 01 Ocak 2011 in Genel

 
0

Posted by sultangurcu on 01 Ocak 2011 in Genel

 
1

soru yanıt yöntemi değerlendirme formu

Posted by serapkaragoz on 29 Aralık 2010 in Genel

soru yanıt değerlendirme formu

 
1

soru-yanıt yöntemi değerlendirme formu

Posted by betulbasdemir on 29 Aralık 2010 in Genel

soru_yanıt değerlendirme formu

 
2

eğitim sisteminde tartışma yöntemi

Posted by sultangurcu on 29 Aralık 2010 in Genel

Tartışma yöntemi niçin kullanılır?

a)Tartışma, birlikte yaşamanın getirdiği bir şeydir. İnsanların toplumsal hayatını geliştirir; onlarda yardımlaşma ve arkadaşlık duygularının ilerlemesini sağlar.

b) Çocukları, daha sonra yetişkin birer üye olarak katılacakları demokratik toplumun tartışmalarına hazırlar. Katılanlara, tartışma sanatını öğretir.

c) Çocukları karşıt düşünceleri tahammül ve hoşgörü ile karşılamaya alıştırır. Bu arada çocukların eleştiri yapma ve eleştirileri hoşgörü ile karşılama yetenekleri de gelişir. Öğrenci kendini kontrol etmeyi, disiplinli davranmayı öğrenir.
d) Çocuklarda sorumluluk duygusu geliştirir; kendi haklarını nazik bir şekilde savunmayı öğretir. Kişilere, haklı oldukları konularda bile kırıcı olmamayı, nazik olmayı öğretir. Tartışma grupları içinde öğrenciler aidiyet, arkadaşlık, dayanışma gibi yüksek sosyal duyguları öğrenir ve geliştirirler.

e) Tartışma, öğrencilerin dil gelişimlerini sağlayan en iyi yöntemlerden biridir. Öğrenci bu yöntem sayesinde hem karşısındakilerin konuşmasını doğru anlamayı hem de kendi duygu, düşünce ve deneyimlerini en doğru ve etkili şekilde anlatmayı öğrenir.

 
2

bireysel ögretim tekniği

Posted by sultangurcu on 29 Aralık 2010 in Genel

Bireysel Öğretimi Gerektiren Nedenler :

1- Çocuklarda bilgileri kazanma yeteneği çocuktan çocuğa değişir. Eğitimin esaslı unsurlarını kazanmak için gereken süre çocuğa göre değişir.
2- Alışılmış okul eleyicidir, disiplin sorununu çözemez, zaman savurganca harcanır, bilgiler ezbere öğretilir, sınıflar kalabalıktır.
Bu dezavantajlar, bireysel öğretimle büyük ölçüde ortadan kaldırılabilir.

Bireysel öğretim biçiminde erişilmek istenen, ders çalışmasının, bireysel öğrenciye, onun yetilerine, ilgilerine, meyillerine ve aynı şekilde onun çalışma temposuna yönelik olmasıdır, fakat bu bireyselleştirme, bütün öğrencilerin eşit şekilde geliştirilmesinin aleyhine cereyan etmektedir ki, bunu geleneksel ders yapmaktaydı. Genel dersin yerine, tek kişi için ders ve öğretim talimatları ve bitirilmesi gerekli programların yardımıyla gerçekleşen bireysel ilerleme gelmektedir. Böylece, geleneksel dersin yaz grupları sınıfı ile bu bireyselleştirilmiş ders arasında bir gerginlik olduğu ortadadır. Bir başka deyişle, belli bir eğitim sistemi için her iki sistemin de vazgeçilemeyecek tarafları vardır.

 
3

düz anlatım değerlendırme formu

Posted by betulbasdemir on 28 Aralık 2010 in Genel

düz anlatım değerlendirme formu

Copyright © 2010-2014 - Öğretim İlke ve Yöntemleri Blog - R Grubu All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.7.2 theme from BuyNowShop.com.